O nas

Moim marzeniem było stworzenie bezpiecznego i budzącego zaufanie miejsca – pełnego ciepła i radości – tak aby dzieci czuły się swobodnie, wracały do niego chętnie i bez obaw. Wierzę, że przyjazna przestrzeń oraz ciepła atmosfera to równie ważne elementy terapii, co profesjonalny, zgrany zespół specjalistów z właściwym podejściem do najmłodszych pacjentów.

Zapraszam zatem do miejsca ukształtowanego z pasji do logopedii oraz dziedzin pokrewnych, z głębokiej chęci niesienia pomocy, a nade wszystko – z miłości do dzieci. 

Nasz interdyscyplinarny zespół specjalistów oferuje holistyczne postępowanie zgodne z najnowszymi standardami w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, neurologopedycznej, miofunkcjonalnej, ortodontycznej, fizjoterapeutycznej, czy psychologicznej. 

Obejmujemy wszechstronną opieką m.in pacjentów ze skróconym wędzidełkiem języka, dysfunkcjami języka i narządu żucia, czy z opóźnionym rozwojem mowy. Pomagamy również zadbać o prawidłowy rozwój funkcji układu orofacjalnego dzieci od pierwszych dni życia. W naszej ofercie znajdują się zajęcia profilaktyczne stymulujące wszystkie strefy poznawcze dziecka, tak aby zapewnić mu harmonijny rozwój. Prowadzimy także przesiewowe badania logopedyczne oraz konsultacje na temat wczesnej profilaktyki w zakresie prawidłowego rozwoju mowy.

Fabia Anna Popek

Zespół

Poznaj naszych specjalistów

Fabia Anna Popek

neurologopeda, surdologopeda, terapeuta miofunkcjonalny

Z pierwszego wykształcenia filolog romański ze specjalnością językoznawczą. Stale poszerza swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Praktykę zdobywała w wielu placówkach oświatowych (przedszkola, żłobki) i w szpitalach, m.in. w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach oraz w Instytucie Matki i Dziecka. Szczególnie interesuje się problematyką skróconych wędzidełek języka oraz wczesną profilaktyką logopedyczną. Fascynuje ją możliwość wdrażania celowych, systemowych działań od pierwszych dni życia dzieci nie tylko zagrożonych dysfunkcjami rozwojowymi, ale także tych zdrowych. Prywatnie, mama dwóch dziewczynek.

Sylwia Elert-Wilczyńska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.

Swoje doświadczenie zdobywała w oddziałach szpitalnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Szpitalu Psychiatrycznym w Łukowie, w Fundacji Nagle Sami, jak również jako wolontariusz w domach dziecka. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą głównie w nurcie psychodynamicznym, jednak nieobce są jej inne nurty psychologiczne, które również wykorzystuje w swojej pracy. Stosuje holistyczne podejście, które ma na celu pomóc człowiekowi jako całości. Swoją wiedzę stale uzupełnia biorąc udział w szkoleniach i konferencjach, a pracę poddaje superwizji.